(1)
Sari, F. M.; Rahmi, A.; Yusri, F.; Arif, M. Ketahanan Keluarga Pasca Mengikuti Sekolah Keluarga. Educatum: Jurnal Ilmu Pendidikan 2023, 2, Page: 34-42.