Oktaviani, Selfi Nur, and Syawaluddin Syawaluddin. 2023. “Peran Pengasuh Panti Asuhan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Anak”. Educatum: Jurnal Ilmu Pendidikan 2 (1):Page: 30-33. https://doi.org/10.56248/educatum.v2i1.57.