[1]
F. A. Daeli, D. Telaumbanua, and D. Ziliwu, “Pengembangan Media Pembelajaran IPA Berbentuk Komik Pada Materi Sistem Pernapasan Manusia”, Educatum: Jurnal Ilmu Pendidikan, vol. 1, no. 1, pp. Page 59–68, Oct. 2022.